STRUČNI PRILOZI
GALERIJE


 

ROJEVI

        
     
     Na pčelinjacima se obavlja i formiranje rojeva, za svoje potrebe i za tržište.

     Nude se dve vrste rojeva:

     - na 5 DB ramova - ovi rojevi imaju 3 rama sa leglom u svim stadijumima (od jaja do poklopljenog), površine sa leglom gusto posednute pčelama (3 pune ulice pčela, odnosno najmanje 1 kg pčela svih doba starosti), najmanje 3 kg hrane (meda i polena), sa mladom maticom (koja je oplođena, pronela i obeležena) - po ceni od 60 evra (u dinarskoj protivvrednosti).

     - paketni, koji sadrže najmanje 1,2 kg pčela, smeštenih u specijalnu kartonsku kutiju, sa mladom maticom u kavezu (koja je oplođena, pronela i obeležena) - po ceni od 30 evra (u dinarskoj protivvrednosti) i
     Za obe vrste rojeva matice su iz godine u kojoj se rojevi isporučuju.

     Rojevi se isporučuju od početka juna, po pristizanju mladih matica, po prethodno postignutom dogovoru.
     
  
Copyright © 2008 Veroljub Umeljić
vumeljic@ptt.rs